Η σελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή!

Ντ. Ψυχογιού 7, Λεχαινά Ηλείας, Τ.Κ. 27053

Τ: 26230 22202 - F: 26230 23550

e-mail: spkardianos@gmail.com

facebook: /spkardianos